Společnost Innova GMBH je již přes 20 let průkopníkem ve výrobě potravin s dlouhodobou trvanlivostí. Byla založena krátce po katastrofě v Černobylské jaderné elektrárně, právě s ohledem na minimalizaci možných rizik a zajištění co nejvyšší ochrany obyvatelstva. Ve svém oboru je evropskou jedničkou a díky nejmodernější technologii výroby a prvotřídní kvalitě surovin si troufáme tvrdit, že nákupem Innova potravin získáváte to nejlepší, co dnešní trh v této oblasti nabízí. Innova produkty se dělí do několika skupin – základní potraviny, hotová jídla, voda a prostředky k její úpravě a uchování, dále pak prostředky civilní ochrany a vybavení pro nouzové přežití v přírodě.

Přednosti Potravin Innova

INNOVA potraviny jsou připravovány především za účelem vytvoření dlouhodobé zásoby. Jejich uchování je velmi snadné. Jsou rezervou, která je k dispozici kdykoliv. Není potřeba se zlobit nad „propadajícími“ či uskladněním poškozenými potravinami, není třeba nic nadále průběžně doplňovat a obměňovat.
Nízká váha z 90% vysušených potravin a jejich nenáročnost na místo jsou taktéž oproti běžným potravinám velkou výhodou.
Uskladnění v bytě či sklepě bez jakýchkoliv speciálních požadavků na teplotu či vlhkost jednoznačně dlouhodobé zásoby INNOVA upřednostňují.
Jsou vyrobeny z kvalitních a vysoce výživných surovin, bez přidaných konzervačních látek.

Hodnoty v nich obsažených životně důležitých vitamínů, uhlovodanů, proteinů, tuků a vlákniny jsou maximálně vyvážené, jednotlivé balíčky jsou sestaveny a připraveny dle nejnovějších vědeckých informací o výživě.
Jídla jsou lehce kořeněná a vhodná pro každého, jak pro děti, tak pro diabetiky.
Díky špičkovému technologickému postupu šokového zmrazení a následovného vakuového balení v ochranné atmosféře (dusík) do dóz chránících potraviny před vlhkostí a vzduchem, který je využívaný také v NASA, je zaručena maximální chutnost, zachování barvy, konzistence a především výživné hodnoty po mnoho let.
INNOVA proces balení potravin je tím nejspolehlivějším a momentálně nejkvalitnějším dostupným.
Jednoznačnou předností je i skromná potřeba prostoru pro uskladnění – procesem sušení zmrazením ztratí potraviny přibližně 90% váhy a 30-90% svého objemu.
U hotových jídel je rychlá příprava bez vaření (pouze přidáním horké vody).
Jednorázová investice poskytuje zásobu a tím i jistotu pro případ krize – INNOVA je v každém případě železnou rezervou, která Vám může i zachránit život.

Technologie Výroby

Proces sušení zmrazením

Sušení potravin patří k nejstarším formám uchování potravy. Před mnoha sty lety přišel člověk na možnost sušení potravy na slunci, čímž nedocházelo k jejich plesnivění ani jinému znehodnocení, potraviny se tak staly po roky uchovatelnými. Člověk je tak mohl konzumovat v zimě, když byl problém se zásobováním potravinami čerstvými. Pozdějším urychlením sušícího procesu horkem – ohřátím, se stal celý proces rychlejším a efektivnějším. Dnes existuje ještě další možnost, jak uchovávat potraviny – sušení mrazem a vakuové odpařování. Tento proces zaručuje nejdelší možnou trvanlivost ze všech možností konzervace.

Jak to funguje?

Pro sušení mrazením jsou vybrány pouze potraviny nejlepší kvality. Vše podléhá náročným kontrolám kvality stejně tak jako kontrolnímu dozoru. Čerstvé nebo čerstvě uvařené potraviny jsou šokově zmrazeny, tak aby byla zachována jejich chuť, barva, konzistence a především jejich výživná hodnota. Takto zmrazený produkt pak přichází do speciální vakuové komory, kde je led proměněn v plyn a odsát. Po tomto zákroku potrava ztratí až 90% své hmotnosti a 30 – 90% svého objemu. Je zabalena do dóz chránících potravu před vlhkostí a vzduchem. V rámci plnění je znovu odsán kyslík a je nahrazen dusíkem. Takto jsou dózy perfektně zakonzervovány a uzavřeny. Díky tomuto procesu zůstává kvalita i čerstvost potraviny uchována po dlouhé roky. Při opačném procesu – tedy je-li k potravině opět přidána teplá voda (a v nouzové situaci i studená), získáme opět původní konzistenci potraviny. U takto zpracovaných potravin je garantována delší doba trvanlivosti než u jakéhokoliv jiného druhu konzervování potravin.

Balení pro dlouhodobé uchovávání

Největším nebezpečím u sušených nebo i zmrazením usušených potravin jsou vlhkost a kyslík. Obojí dohromady vede k oxidaci, která poškozuje jak chuť, tak i vůni potraviny. Proto je u potravin, které jsou dlouhodobě uchovávány, třeba dosáhnout co nejmenší vlhkosti respektive obsahu kyslíku jejich zabalením do speciálních nádob. Proto také při balení kyslík odsáváme a nahrazujeme ho dusíkem, jež z 79% námi dýchaný vzduch obsahuje. Cílem záměny kyslíku za dusík je zamezení oxidaci potravin. V domácnostech běžně používané nádoby či sáčky dokáží potravinu před kyslíkem chránit pouze po velmi omezenou dobu, a tak se k dlouhodobému uchovávání potravin nehodí. V obalech, které dokáží uchovat obsah zbytkového kyslíku pod 2%, je možno potraviny uchovávat po dlouhé roky. A tak spolehlivě uzavřená plechová dóza je tou nejlepší alternativou pro dlouhodobé skladování.

Skladovaní a trvanlivost

Vztah mezi teplotou a změnami v potravinách je dán zákonitostmi chemie a platí nejen pro zmrazením sušené potraviny. Čím nižší je teplota, tím nižší je i chemická reakce, a tak i menší změny na potravinách. Optimální je uchovávat zmrazením usušené potraviny na chladném, suchém místě v pokojových teplotách či teplotách nižších.

Skladovacím prostorům, kde teploty dosahují více než 30°C jako například podkroví, bychom se měli z výše uvedených důvodů tedy vyhýbat, protože by mohlo dojít ke změnám chuti i obsahu na horko citlivých výživných látek, případně by tak mohlo docházet rychleji i k dalším změnám. Pokud je to možné, bylo by dobré se též vyvarovat rychle se měnících výrazně kolísajících teplot. Při uchovávání potravin krátkodobě – po dobu 2 až 3 let nejsou ani velké teplotní výkyvy problém.

Z důvodu platných zákonů jsou například dózy s chlebem označeny pouze 2letou dobou trvanlivosti, a to i přesto, že je dokázáno a zdokumentováno, že vydrží výrazně delší dobu. Jako příklad uvádíme: chléb v dóze uskladněný v roce 1962 (v průběhu kubánské krize), byl dle průběžně prováděných zkoušek zcela ve správném stavu ke konzumaci ještě v roce 1995 (tedy o 33 let později). Evropské muzeum chleba v Ebergoetzenu u Goettingnu nechalo vyzkoušet dokonce chléb z druhé světové války a tento byl jedlý i po více než 50-ti letech. Díky odlišným předpisům v různých státech Evropy můžeme též například dózy označovat s 10-ti letou trvanlivostí, jako příklad BP-5, která je produkována v Norsku a je dokázáno, že vydrží bez problémů i více než 30 let.

V každém případě garantujeme opravdovou trvanlivost v případě uchovávání potravin na příklad v bytě nebo sklepě s relativně konstantní teplotou minimálně 15 let. Ve skutečnosti lze ovšem počítat s trvanlivostí 20 – 25 let! Průběžné testy a neustálá další a další výzkumná prověřování dokazují, že náš proces balení potravin je tím nejspolehlivějším a momentálně nejkvalitnějším dostupným.

Veškeré produkty podléhají té nejpřísnější kontrole kvality stejně tak jako právní kontrole, jejich produkce taktéž, jsou používány vysoce kvalitní potraviny a biologicky nezávadné suroviny. Výběr i kombinace podléhají posledním vědeckým studiím v oblasti výživy.

innova_logo