FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS – činy jsou mocnější než slova

Spoléháme se v životě na naše ruce, nohy, znalosti a dovednosti, na náš rozum i schopnost improvizace, chceme raději vědět a znát, než nevědět a neznat. Snažíme se navracet k přírodě a být připraveni na nenadálé situace. Spoléháme se sami na sebe i na nás vzájemně. Chceme to, co víme, aktivně předávat dál a podporovat tak ostatní. Nejen tyto myšlenky, ale i povídání s našimi přáteli, ekonomická situace u nás i ve světě a skutečnost, že historie se stále periodicky opakuje, nás vedly k vybudování webových stránek www.jakprezit.eu.

Nabízíme široké veřejnosti možnost připravit se na nenadálé situace nákupem kvalitních dlouho trvanlivých potravin, potravinových doplňků a dalšího potřebného vybavení pro život v přírodě a hlavně v souladu s přírodou. V žádném případě nechceme působit paniku, či přivolávat jakékoliv apokalyptické vize, vždyť stačí dlouhodobý výpadek elektrické energie, povodně, sněhová kalamita a podobně. Nespoléhejte se na pomoc ostatních, spoléhejte se sami na sebe! Převezměte zodpovědnost za svou rodinu a své přátele. Nákupem produktů Innova výrazně snížíte Vaši závislost na státní správě, minimalizujete negativní dopady případných mimořádných událostí a krizových situací. Přečtete-li si doporučení vlády, je držení základních potravinových rezerv včetně pitné vody osobní odpovědností každého občana.
Buďme připraveni společně!

Náš cíl a hodnoty

Cílem našeho týmu je vybavit co nejvíce obyvatel České a Slovenské republiky produkty, které jsou potřebné k nouzovému přežití. Jsme si plně vědomi neudržitelnosti současného systému, ať už po stránce ekonomické, či sociální. Snažíme se vidět to, co většina ještě netuší, což asi nejlépe vystihuje citát známého čínského filozofa Konfucia: „Chceš-li předpovídat budoucnost, studuj minulost“.
Hlavní důraz klademe na individuální rozvoj jednotlivce, práci na zušlechťování charakteru, schopnosti převzít zodpovědnost za sebe i ostatní a jití příkladem. Proto jsme si také jako naše moto zvolili latinský citát FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS – činy jsou mocnější než slova.
Hlavním cílem našich webových stránek je osvěta. Dnešní konzumní způsob života nás znepokojuje a jsme přesvědčeni, že se musíme vrátit k původním hodnotám a základním stavebním kamenům lidství jako jsou humanita, etika a tolerance. V sekci zajímavé odkazy, chceme upozorňovat na knihy, které podle nás stojí za přečtení, odkazy na zajímavé weby a podobně.

O firmě Innova

Společnost Innova GMBH je již přes 20 let průkopníkem ve výrobě potravin s dlouhodobou trvanlivostí. Byla založena krátce po katastrofě v Černobylské jaderné elektrárně, právě s ohledem na minimalizaci možných rizik a zajištění co nejvyšší ochrany obyvatelstva. Ve svém oboru je evropskou jedničkou a díky nejmodernější technologii výroby a prvotřídní kvalitě surovin si troufáme tvrdit, že nákupem Innova potravin získáváte to nejlepší, co dnešní trh v této oblasti nabízí. Innova produkty se dělí do několika skupin – základní potraviny, hotová jídla, voda a prostředky k její úpravě a uchování, dále pak prostředky civilní ochrany a vybavení pro nouzové přežití v přírodě. Přečtěte si o Innova více zde.